Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα

Author: Georgios Vizyinos


ISBN: 9789600503395
Pages: 307
Description: Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται τα πέντε κορυφαία διηγήματα του Γεωργίου Βιζυηνού (1849 – 1896): Το αμάρτημα της μητρός μου (1883), Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου (1883), Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884), Το μόνον της ζωής του ταξείδιον (1884), Ο Μοσκώβ – Σελήμ (1895). Τα τέσσερα πρώτα γράφονται μέσα στη διετία 1882 – 1884 στο εξωτερικό και δημοσιεύονται στην Εστία, που δίνει την εποχή εκείνη με ένταση τη μάχη για την ανάπτυξη του νεοελληνικού διηγήματος, ενώ το τελευταίο γράφεται στην Ελλάδα μετά τον Σεπτέμβριο του 1886 και δημοσιεύεται και αυτό στην Εστία, έντεκα μήνες πριν από το θάνατο του συγγραφέα και χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος, που βρίσκεται πια κλεισμένος από το 1892 στο Δρομοκαΐτειο. Ο τόμος συμπληρώνεται με το χαριτωμένο διήγημα Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα (1885, Εβδομάς). Τα διηγήματα αυτά με τους αινιγματικούς τίτλους (όλοι τους είναι ερωτήματα προς απάντηση, αινίγματα προς επίλυση – ακόμη και ο Μοσκώβ – Σελήμ: ποιός είναι τελικά αυτός με το ρωσικό και το τουρκικό όνομα;) δεν τα διαβάζουμε σήμερα για λόγους γραμματολογικούς ή ιστορικούς, αλλά απεναντίας για τους λόγους για τους οποίους διαβάζουμε τα μεγάλα κλασικά έργα, για να κατανοήσουμε δηλαδή τον εαυτό μας και τον κόσμο, μέσα από την αναμέτρηση με τα μεγάλα ερωτήματα που μας θέτουν, όπως είναι, εν προκειμένω, η σχέση αρσενικού και θηλυκού, λογικής και τρέλας, πραγματικότητας και πλάνης, ταυτότητας και ετερότητας και, προπάντων, το περί θανάτου ερώτημα, αφού, τελικώς, και τα πέντε διηγήματα μπορούν να διαβαστούν ως μία συγκλονιστική μελέτη θανάτου.
************************************************************
Περιεχόμενα
Το αμάρτημα της μητρός μου (1883)
Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου (1883)
Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας (1884)
Το μόνον της ζωής του ταξείδιον (1884)
Ο Μοσκώβ-Σελήμ (1895)
Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα (1885)
A device that helps people with spinal cord injuries breathe without a ventilator for at Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα least four hours at a time has been approved by the U.Over its predecessor the Integra GS-R. Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματαA bight of Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα a rope is formed by bending or doubling the rope so as to form a loop.Video Recording: Resolution: QVGA (320 x Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα 240.And it’s actually increasing in Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα an interesting way.The moment was badly chosen: such a scandal, just when the queen was about to re-marry, was fatal to Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα Mary, let alone to Chatelard.Well, the entreprise edition Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα has a Project metrics report which can be exportd to XML but as far as I can tell that is it.

Posted in blog
Sign up for our newsletter!

The Book
TSS Image
Archives